Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 9.10. 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie przekazano promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Osiek zrealizuje zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” – wartość dofinansowania 7 200 000,00 zł;

W ramach inwestycji planowana jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Osiek.
Zakres prac obejmuje m.in: modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, montaż instalacji OZE. Przewiduje się również opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem usługi nadzoru inwestorskiego.
Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków.
Całkowita wartość 8000000 zł w tym:
wkład własny 10% – 800000 zł
dofinansowanie – 7200000 zł

Comments are closed.