Przejście dla pieszych w Bukowej

Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wybudowano przejście dla pieszych w Bukowej.
Wkład Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniósł 80%, Powiatu Staszowskiego 10% i Gminy Osiek 10%.

W otwarciu ukończonej inwestycji udział wzięli: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Starosta Staszowski Józef Żółciak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca, Członek Zarządu Powiatu Staszowskiego Zbigniew Wiącek, Radny Rady Miejskiej w Osieku Dariusz Sosnowski i Sołtys Bukowej Małgorzata Staszewska.
Zdj. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.1-41776 1-41777

Comments are closed.