Przekazanie sprzętu dla KGW „Dorzeczanie” w Szwagrowie

W dniu dzisiejszym (30.05.2023r.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku nastąpiło przekazanie sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich „Dorzeczanie” w Szwagrowie.
Gmina Osiek pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dla KGW „Dorzeczanie” w Szwagrowie zakupiono wyposażenie o wartości 5000, 00 zł Są to: maszyna do popcornu, gofrownica, frytkownica, mikser, termos, kociołek oraz kamizelki z odblaskami dla dzieci. W/w sprzęt posłuży do zorganizowania przez KGW spotkania adresowanego do społeczności lokalnej. Tematyka poruszona na spotkaniu będzie dotyczyła promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na które zostanie zaproszony przedstawiciel policji. Podczas wydarzenia zostanie zorganizowany poczęstunek.
Przekazania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz ze Skarbnik Miasta i Gminy Osiek Hanną Rzepką na ręce przedstawicieli KGW „Dorzeczanie” w Szwagrowie.

Comments are closed.