Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017-2032” polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2021

Obrazek Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Osiek informuje, że zadanie pn. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032 polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2021 została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 33944,34 złotych.

Na kwotę dotacji składają się :

  1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 16 972,17 zł
  2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 16 972,17 zł

Wkład własny Gminy Osiek – 14 547,57

Całość zadania: 48 491, 91 zł

Comments are closed.