Rekordowe inwestycje w Gminie Osiek w ramach Polskiego Ładu na ponad 14 mln złotych. Właśnie podpisano umowy

W dniu 12. września 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku miało miejsce podpisanie umów w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ze strony Gminy Osiek umowy podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Osiek Hanny Rzepki.

Ze strony wykonawców umowy podpisali:

Umowę na „Modernizację oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” podpisał Andrzej Guzik Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „MODUŁ” Sp. z o.o. z siedzibą Stróżówka 67, 38-300 Gorlice

Umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek” podpisał Marian Adamczyk, Pełnomocnik Konsorcjum Firm w składzie: Lider Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów.

Koszty konkretnych zadań kształtują się następująco:

– „Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” – 9 741 600, 00 zł,

– „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek” – 4 551 000, 00 zł

Środki z Polskiego Ładu: 9 500 000, 00 zł, wkład własny Gminy Osiek: 5 080 996,00 zł

Termin realizacji zadań to marzec 2025 roku. 4

Comments are closed.