Spotkanie KGW „Dorzeczanie” w Szwagrowie dotyczące przeciwdziałania przestępczości.

W ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości cztery Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy organizują spotkania adresowane do społeczności lokalnej. Wczoraj odbyło się pierwsze z nich. Koło Gospodyń Wiejskich „Dorzeczanie” w Szwagrowie zorganizowało spotkanie ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości – promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. – zarówno dot. pieszych, kierowców, jak i rowerzystów. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Policji i przeprowadzili z mieszkańcami rozmowę/wykład na te tematy.

Po spotkaniu uczestnicy skorzystali z poczęstunku, który został przygotowany przez KGW „Dorzeczanie” na sprzętach zakupionych do tego celu w ramach projektu. Najmłodszym uczestnikom spotkania zostały też rozdane kamizelki z odblaskami, również zakupione na potrzeby tego spotkania.

Sprzęty zostały zakupione przez Gminę Osiek na rzecz KGW „Dorzeczanie” w ramach powierzonej realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Comments are closed.