STRAŻACKIE ŚWIĘTO W GMINIE OSIEK

W dniu 26 maja 2018r. w Gminie Osiek miały miejsce uroczyste obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pod wezwanie Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie, odprawioną przez Proboszcza – Ks. kan. Piotra Górę. Następnie poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Osiek wraz zaproszonymi gośćmi przemaszerowały pod budynek OSP w Szwagrowie. Uroczystość otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, który na wstępie przywitał wszystkich zaproszonych gości i druhów strażaków. Wszystkim strażakom podziękował za ich pracę i poświęcenie, życząc jednocześnie bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji i wszelkiej pomyślności. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Starosta Staszowski Michał Skotnicki , Zastępca Komendanta PSP w Staszowie Grzegorz Rajca, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Mieczysław Madej, radni Rady Powiatu Staszowskiego Zbigniew Wiącek i Marek Chyla oraz Radni Rady Miejskiej w Osieku.

Podczas uroczystości odbyło się e przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego. Z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka strażacy ochotnicy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Osiek otrzymali m.in. najnowsze zestawy toreb medycznych oraz defibrylatory. Sprzęt zakupiono z środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota przekraczająca 40 tysięcy złotych.

Galleria
Galeria

Comments are closed.