Informacja Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o zagrożeniu wystąpienia ogniska Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI) oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia do 23 lutego 2024 r. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego…