Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Tursko Wielkie

14. stycznia 2023 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP Tursko Wielkie nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Tursko Wielkie.

Gmina Osiek pozyskała 19 800, 00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na rzecz OSP Tursko Wielkie, w postaci: agregat prądotwórczy FOGO 95 40 TR, kamera termowizyjna FLIR K2, ładowarka-uchwyt do zabudowy kamery FLIR K2.
Wkład własny Gminy Osiek: 200,00 zł
Przekazania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak na ręce Prezesa OSP Tursko Wielkie Henryka Stawiarza i Skarbnika OSP Tursko Wielkie Tadeusza Szady.

Comments are closed.