Uroczyste przekazanie urządzenia do kontroli trzeźwości

W dniu 24 lipca 2024 roku w siedzibie Posterunku Policji w Osieku odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego urządzenia służącego do kontroli stanu trzeźwości kierowców. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Pan Rafał Łysiak wraz z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Magdaleną Wilk uroczyście przekazali Kierownikowi Komisariatu Policji  w Osieku asp. szt. Panu Damianowi Nowińskiemu nowoczesne urządzenie do pomiaru trzeźwości kierowców. Kierownik Komisariatu Policji zwrócił uwagę na narastający problem kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i wyraził nadzieję, że zwiększenie liczby kontroli pomoże zminimalizować to zjawisko. Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej służbie i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podczas spotkania podkreślił, że władze samorządowe gminy Osiek zawsze bardzo chętnie wspierają wszelkie inicjatywy, które podejmowane są na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Comments are closed.