UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE BITWĘ O OSIEK Z 1939R. W 80.ROCZNICĘ II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dzień 28 września 2019r. był wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Miasta i Gminy Osiek. Od rana odbywały się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę Bitwy o Osiek. Społeczność szkolna wraz z pocztami sztandarowymi – Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych koła w Osieku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku przemaszerowała do Kościoła św. Stanisława Męczennika w Osieku. Mszę św. za żołnierzy i mieszkańców miasta poległych w bitwie o Osiek we wrześniu 1939r. celebrowali: ks. Jan Kania i ks. emeryt Henryk Podgórski.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyła się podniosła akademia upamiętniająca wydarzenia z 11 września 1939r. Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Pawła II p. Małgorzata Kunowska przywitała dostojnych gości :

 • Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku Pana Rafała Łysiaka – gospodarza i Patrona dzisiejszych uroczystości,

 • Kombatantów II wojny światowej i mieszkańców Osieka, którzy byli świadkami tych dramatycznych dni dla naszego miasteczka i okolicznych wiosek,

 • Księdza emeryta Henryka Podgórskiego – długoletniego proboszcza naszej parafii,

Przedstawicieli najwyższych władz państwowych:

 • Pana Marka Kwitka -Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

 • Pana Marka Strzałę -Radnego Sejmiku Wojewódzkiego

 • Pana Pawła Krakowiaka-Radnego Wojewódzkiego -, głównego inicjatora i organizatora rekonstrukcji „Bitwy o Osiek, który przebywał na polach bitewnych Lipnika, gdzie trwały przygotowania tego historycznego widowiska

Władze Powiatu Staszowskiego:

 • Pana Józefa Żółciaka -starostę Powiatu Staszowskiego,

Radnych Powiatowych:

 • Panią Jolantę Wójtowicz i Pana Zbigniewa Wiącka,

 • Panią Agnieszkę Wojdan – Prezesa Fundacji i Wspomagania Oświaty,

 • Burmistrzów i Wójtów z powiatu staszowskiego i sandomierskiego,

 • przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Arkadiusza Matusaka z radnymi Gminy Osiek,

 • Przedstawicieli Grupy Azoty Kopalni Siarki w Osieku

Przedstawicieli służb mundurowych:

 • Inspektora Leszka Dębskiego – Komendanta Powiatowej Policji w Staszowie,

 • przedstawicieli III Batalionu Radiotecznicznego i żołnierzy X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w

Kielcach,

 • Komendanta Zarządu Oddz. Miejsko Gminnego Związku OSP w Osieku – Pana Tomasza Mysłka,

 • Prezesa OSP w Osieku- druha Wacława Słodkowskiego,

 • Dyrektorów szkół gminy Osiek

 • delegację stowarzyszeń działających w naszej gminie,

 • Pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek samorządowych,

 • Rodziców i mieszkańców Osieka,

 • Nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły.

Podniosłym momentem akademii było oddanie hołdu minutą ciszy za żołnierzy i mieszkańców poległych w Bitwie o Osiek, tych którzy zginęli podczas II wojny światowej w obronie ojczyzny i tych, którzy przeżyli wojnę, ale odeszli od nas na zawsze.

Historyczne słowa skierowali do zebranych Burmistrz Miasta i Gminy Osiek p. Rafał Łysiak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski p. Marek Kwitek, radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Marek Strzała, radna powiatu staszowskiego p. Jolanta Wójtowicz, prezes Koła Kombatantów w Osieku p. Marianna Labarzewska. W imieniu Wojewody Województwa Świętokrzyskiego p. Agaty Wojtyszek list odczytał Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku p. Rafał Łysiak.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku zaprezentowali program słowno-muzyczny, który nawiązywał do dramatycznych dni na podstawie wspomnień mieszkańców Osieka i okolicznych wiosek oraz zachowanych dokumentów archiwalnych. Wyjątkowych wzruszeń dostarczył Taniec Orłów, nawiązujący do tragicznych losów państwa polskiego w okresie zaborów oraz Taniec z flagami, który rozbudził uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych. Scenografia symbolizowała wydarzenia Polskiego września 1939r. Akademia była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Dopełnieniem uroczystości szkolnych była ekspozycja pamiątek z Bitwy o Osiek , udostępnionych przez miłośników historii.

Uczniowie w ramach Europejskiego Dnia Sportu uczcili pamięć o poległych Biegiem ku pamięci. Nagrody dla uczestników biegu zostały ufundowane przez Stowarzyszenie „Osieczanie”.

Pierwszą część uroczystości zakończono oddaniem hołdu i złożeniem wieńców przed Pomnikiem Poległych Żołnierzy przez delegacje władz i uczniów.

Kolejną częścią uroczystości była rekonstrukcja Bitwy pod Osiekiem, która miała miejsce w Lipniku nad Wisłą. Inscenizacja została przygotowana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”. Pomysłodawcą i głownym organizatorem był prezes stowarzyszenia p. Paweł Krakowiak. Honorowym gościem był Minister Sprawiedliwości p. Zbigniew Ziobro, który wspominał swojego dziadka, walczącego podczas Bitwy o Osiek w 1939r.Widowisko oglądał również Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski. Mieszkańcy tłumnie zebrali się na wałach wiślanych, którzy z ogromny zainteresowaniem oglądali wspaniałe widowisko.

Przedstawiony został przełomowy moment bitwy, w którym ostatkiem sił polscy żołnierze wykonali kontratak na nacierające jednostki niemieckie. W widowisku wzięło udział około 100 rekonstruktorów, wyposażonych w czołgi polskie i niemieckie, motocykle, działko oraz jednostki polskiej kawalerii. Wykorzystane zostały efekty pirotechniczne oraz broń hukowa. Inscenizacja została rozegrana w malowniczej scenerii, w trakcie wydarzenia widzowie mieli możliwość zapoznania się z historią oraz ciekawostkami z kampanii wrześniowej. Celem przedsięwzięcia było ukazanie bohaterstwa żołnierzy września 1939r., przybliżenie historii i dramatyzmu tamtych dni oraz umocnienie poczucia patriotyzmu i więzi narodowej.

Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Miasta i Gminy Osiek.

Opracowały:

Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Osieku p. Małgorzata Kunowska

Wicedyrektor Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Osieku p. Ewelina Świątkiewicz-Maj

Nauczyciel Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Osieku p. Beata Domagała

Comments are closed.