W Przychodni MGSPZOZ Osiek został otwarty jednodniowy gabinet słuchu czynny w piątki

Po uprzedniej rejestracji będą odbywać się badania słuchu konsultacje i porady protetyka słuchu.

Comments are closed.