W sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz 802).

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji Gminy Osiek

dokument do pobraniaPełna treść obwieszczenia

Comments are closed.