Walne zebranie sprawozdawcze OSP Osiek za 2019 rok

W dniu 07.03.2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019. W zebraniu udział wzięli druhowie OSP oraz zaproszeni goście m.in.:
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa – Marek Strzała
Komendant Powiatowy PSP w Staszowie – bryg. Rafał Gajewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek – dh Rafał Łysiak
Członek Zarządu Powiatu Staszowskiego – Zbigniew Wiącek
Sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie – dh Mieczysław Madej
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP – dh Henryk Stawiarz
Komendant Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP – dh Tomasz Mysłek
Radni Rady Miejskiej w Osieku – dh Norbert Strojnowski, Edward Kiciński, Stanisław Jońca, Jerzy Mikus
Przewodniczący Zarządu Osiedla w Osieku – Andrzej Król
Prezes Stowarzyszenia „Osieczanie” – Katarzyna Kunowska

Zebranie rozpoczęło się od minuty ciszy w celu uczczenis pamięci dwóch zmarłych strażaków OSP Osiek – dh Tadeusza Drzymalskiego oraz dh Stanisława Słodkowskiego. Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Osiek dh Wacław Słodkowski. Następnie wręczono odznaczenia „Strażak Wzorowy” wyróżniającym się strażakom: Macias Grzegorz, Suliborski Sławomir, Dziuba Dariusz, Dybus Damian, Kurosad Robert, Macias Dominik, Tałaj Piotr, Dąchur Radosław, Mysłek Jakub, Gębalski Sebastian, Siuda Kamil. W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności OSP Osiek za rok 2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Absolutorium Zarządowi zostało udzielone przez aklamację. W przemówieniach podkreślono rolę OSP Osiek w zabezpieczeniu operacyjnym powiatu staszowskiego oraz gminy Osiek. Dostrzeżono również braki sprzętowe w postaci nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz potrzebę remontu osieckiej remizy.

Comments are closed.