WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują
potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
• Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania infekcji.
• Zachowaj higienę osobistą – zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,
jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
• Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar,
podwyższona temperatura ciała.

Obrazek

Comments are closed.