Webinarium: Jak szukać pracy przez internet

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach razem z Akademickim Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza 17 marca do udziału w webinarium, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać Internet w poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą.

Webinarium-grafika-768x644

Internet jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracy – to główny temat spotkania, które ma pomóc uczestnikom w skutecznym znalezieniu pracy. Dodatkowo w dobie pandemii ta forma aktywności na rynku pracy staje się wręcz koniecznością.

Doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zwracają uwagę, że szukając pracy w sieci warto pamiętać, że CV wysłane do pracodawcy nie jest jedyną wizytówką kandydata. Profesjonalny rekruter będzie szukał informacji o nim również w Internecie. Dlatego warto kreować swój wizerunek w wirtualnej rzeczywistości.

Webinarium odbędzie się 17.03.2021 o godz.13.00

Link do webinarium: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWY0Mjg3ODgtMmUzMi00OWE5LWE0MWUtZDlkN2M3N2YyZDYx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e7f474b-bed5-48b5-b125-ca863c0afd82%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522388cb85d-3f8e-4b02-90e0-b19f44cc5eb2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9968e67f-80df-4bbf-bafc-8800e47a7859&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Comments are closed.