„WSPARCIE DLA LEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI” w M-GSPZOZ w Osieku

M-GSPZOZ w Osieku w okresie od 01.12.2021r do 30.04.2023r realizował GRANT z Ministerstwa Zdrowia, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „WSPARCIE DLA LEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”.

Dostępność Plus to unijny program, który ma na celu wyrównanie szans i możliwości wszystkich obywateli. Nie traktuje on dostępności jako przywileju, a jako elementarne prawo każdego Polaka. Program jest skierowany do społeczeństwa, które obecnie bardzo często może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji. Są to osoby niesłyszące, niedowidzące, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano komponenty:

Architektoniczny

– nowe powierzchnie antypoślizgowe w wejściach do budynku, wraz ze schodami,

– nowe drzwi wejściowe, wyposażone w automatykę ułatwiającą korzystanie z wejścia,

– nowe barierki na schodach zewnętrznych i podjeździe,

– dostosowano od podstaw łazienkę dla niepełnosprawnych

Cyfrowy

– Wykupiono roczny abonament na tłumacza online na urządzenie mobilne

– utworzono stronę WWW zgodna z wymogami WCAG

Organizacyjny

– zakupiono fotel ginekologiczny dostosowany do osób z niepełnosprawnościami z demontowanym urządzeniem podtrzymującym nogi oraz z całym dodatkowym doposażeniem oraz o udźwigu minimum 180 kg,

– wózek inwalidzki umożliwiający transport pacjenta o szczególnych potrzebach,

– zakupiono przenośną pętlę indukcyjną,

– lupę przenośną do czytania dla seniorów i osób słabo widzących,

– przenośne urządzenie EKG,

– koncentrator tlenu,

– spirometr,

– przenośny Hollter EKG,

– w ramach zadania zakupiono zestaw (30 szt.) infografik komunikacji z
pacjentami ze szczególnymi potrzebami np. systemu Blissa oraz opracowano procedury i audyt dostępności,

– nawiązano współpracę z organizacją pozarządową w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami,

– zrealizowano szkolenia dla personelu placówki z zakresu komunikacji w formie szkolenia teoretycznego oraz warsztatów praktycznych.

Wartość Grantu wynosiła 354.583,09 zł .

Comments are closed.