Wybory przewodniczącego miasta Osiek oraz członków zarządu miasta Osiek

Informujemy, że w dniu 24. marca 2023 roku odbyło się ogólne zebranie mieszkańców miasta Osiek.

Na zebraniu dokonano wyboru przewodniczącego miasta Osiek oraz członków zarządu miasta Osiek.

Na przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Król Andrzej, Suliborska Agnieszka. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Król Andrzej – 54 głosy

2. Suliborska Agnieszka – 49 głosów.

W związku z tym, że Pan Król Andrzej otrzymał zwykłą większość głosów – został wybrany przewodniczącym zarządu miasta Osiek.

Na członków zarządu zgłoszono 6 kandydatów: Suliborska Agnieszka, Januszewska Ewelina, Łysiak Monika, Jońca Stanisław, Gierek Piotr, Skowron Beata.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Agnieszka Suliborska – 23 głosy,

2. Ewelina Januszewska – 27 głosów,

3. Monika Łysiak – 26 głosów,

4. Stanisław Jońca – 17 głosów,

5. Piotr Gierek – 25 głosów,

6. Beata Skowron – 25 głosów.

W związku z tym zostali wybrani na członków zarządu miasta Osiek.

Przewodniczącemu i członkom zarządu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz miasta Osiek.

Comments are closed.