XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w konkursie mają  okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych oraz do zdobycia cennych nagród.

dokument do pobraniaRegulamin

Comments are closed.