Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców gminy Osiek – II tura

W ramach zakupu preferencyjnego Gmina Osiek kontynuuje dystrybucję węgla kamiennego.

Prawo do zakupu preferencyjnego węgla w cenie 2 000 zł brutto za tonę mają osoby, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Mieszkańcy zainteresowani zakupem mogą składać wnioski w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Osiek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do dnia 28 lutego 2023r.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W ramach zakupu preferencyjnego gospodarstwu domowemu przysługuje węgiel w ilości 1,5 tony na rok 2022 (I tura) i 1,5 tony w okresie 1 stycznia – 30 kwietnia 2023 r. (II tura).

Niewykorzystany limit z I tury, przechodzi na rok 2023.

dokument do pobraniaWniosek węgiel

Comments are closed.