Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców z Miasta i Gminy Osiek – Integracja branż kluczowych z obszaru LGD

Z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Łubnice na spotkanie informacyjne dotyczące projektu, jaki Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie realizowała w okresie kwiecień-maj-czerwiec 2019.

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców z Osieka odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, ul. Wolności 16 o godz. 9.00. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości na obszarze LGD – Dorzecze Wisły poprzez utworzenie warunków do aktywności i integracji przedsiębiorców w postaci cyklu szkoleń, wyjazdu studyjnego i wydania publikacji. Projekt pt. „Integracja branż kluczowych z obszaru LGD” skierowany jest w szczególności dla Przedsiębiorców działających w tzw. branżach kluczowych LSR tj. usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, handel hurtowy i detaliczny z obszaru gmin Łubnice, Oleśnica, Osiek Połaniec i Rytwiany.

Mile widziani również Przedsiębiorcy działający w ramach innych branż. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W ramach realizowanego projektu uczestnicy projektu:

1) wezmą udział w cyklu 6 dwudniowych certyfikowanych szkoleniach (kwiecień 2019)

2) zostaną zaproszeni na zorganizowany integracyjny spływ kajakowy (maj 2019)

3) po zakończonym spływie odbędzie się ognisko integracyjne z poczęstunkiem,

4) podczas ogniska integracyjnego przewidziano pokaz grupy rekonstrukcyjnej,

5) uczestnicy będą mogli bezpłatnie zareklamować się w broszurce promującej projekt,

6) dwudniowy wyjazd uczestników projektu do Warszawy (czerwiec 2019 m.in. zwiedzanie Sejmu i Senatu, Stare Miasto, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

Comments are closed.