ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA SOŁTYSÓW

𝟏𝟎 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫. 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟓:𝟑𝟎 zapraszamy sołtysów i sołtyski do Inkubatora Rozwoju FARMa na spotkanie z Szymonem Osowskim 
na temat roli i funkcji sołectw – „Efektywne Zarządzanie Sołectwem: Fundusz Sołecki, Prawa Mieszkańców, i Rola Sołtysów”.

🟢 Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sołtysów w zakresie efektywnego zarządzania sołectwami, zrozumienia przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sołectw i funduszu sołeckiego oraz umocnienie świadomości o prawach mieszkańców sołectwa.
🟢 Szkolenie to stanowi unikalną okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji sołtysa oraz zarządzania sołectwem w sposób zgodny z obowiązującym prawem i oczekiwaniami mieszkańców.

Program szkolenia:
1️⃣ Wprowadzenie do funkcjonowania sołectwa:
👉Struktura i podstawy prawne działania sołectwa
👉Rola i obowiązki sołtysa w świetle prawa
2️⃣ Fundusz Sołecki:
👉 Podstawy prawne funduszu sołeckiego
👉 Proces decyzyjny związany z podziałem środków
👉 Przykładowe projekty realizowane z funduszu sołeckiego
👉Zasady rozliczania i dokumentowania wykorzystania środków
3️⃣ Prawa mieszkańców sołectwa:
👉 Prawo dostępu do informacji publicznej
👉 Udział mieszkańców w życiu sołectwa (zebrania wiejskie, inicjatywy lokalne)

👉 Mechanizmy konsultacji społecznych i ich wpływ na rozwój sołectwa.

Comments are closed.