Zapytanie Ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 2 zadaniach :

ZADANIE NR 1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek”

ZADANIE NR 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek

dokument do pobraniaZapytanie ofertowe

dokument do pobraniaZałącznik nr 1 – Formularz ofertowy

dokument do pobraniaZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego

dokument do pobraniaZalacznik nr 3 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia

Comments are closed.