ZARZĄDZENIE NR 19/23

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 10. marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Strużki celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Comments are closed.