ZARZĄDZENIE NR 26/23

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia 29. marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Ossala celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Comments are closed.