Zasady zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą w 2022 roku

susza

Informujemy, że zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału komisji.

Wnioski o szacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację ”zgłoś szkodę rolniczą”.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza

lub
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Comments are closed.