Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek

Na podstawie art. 24c ust. 2 i art 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

dokument do pobraniaKR.RET.070.44.2018 decyzja wody polskie

Comments are closed.