Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Osiek zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Osiek zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.