90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej

W dniu 12. maja 2019 roku odbyła się wspaniała uroczystość jaką był Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej, poświęcenie samochodu pożarniczego, oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Wraz z OSP w Bukowej świętowały delegacje z terenu gminy: Prezesi OSP i druhowie ochotnicy z gminy Osiek. Wśród gości obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Osiek – Pan Rafał Łysiak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Marek Jońca, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pan Marek Strzała, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pan Andrzej Swajda, Wicestarosta Powiatu Staszowskiego – Pan Leszek Guzał, Komendant Powiatowego PSP w Staszowie – Pan Rafał Gajewicz, Radny Powiatu Staszowskiego – Pan Zbigniew Wiącek, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie – Pan Mieczysław Madej, Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku – Pan Arkadiusz Matusak, Radni Gminy Osiek, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, Stowarzyszenie „Bukowianie” z Prezesem Panem Józefem Bednarczykiem oraz mieszkańcy Bukowej.

Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia raportu przez dowódcę uroczystości Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP, Pana Tomasza Mysłka i wyciągnięcia flagi na maszt. Następnie na placu OSP w Bukowej odbyła się msza święta celebrowana przez księdza Wiesława Opiata, proboszcza parafii Wiązownica.

Po uroczystej mszy świętej odbyła się dalsza część ceremonii. Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku, Pan Rafał Łysiak, który przywitał zaproszonych gości, a także złożył życzenia i wyrazy uznania z okazji tak dostojnej rocznicy, jaką jest 90-lecie OSP w Bukowej. Następnie Pan Jacek Piwowarski odczytał rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej, a uświetnieniem święta było oficjalne przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Osiek. Ksiądz parafii Wiązownica poświęcił samochód. Symbolicznego przekazania kluczyków do nowego samochodu strażackiego dokonali Pan Burmistrz Rafał Łysiak, członek Zarządu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Swajda. Kluczyki odebrał Prezes OSP Bukowa Jan Kubik, a następnie przekazał je kierowcy Mariuszowi Kubikowi.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczenia zasłużonym strażakom. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Alicja Gąska-Młodzińska, Zygmunt Baran, Dariusz Sosnowski i Bartłomiej Figacz. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Anna Dzieciuch i Jacek Piwowarski.

Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń i gratulacji. Głos zabrali goście w osobach: Pan Marek Jońca, Pan Andrzej Swajda (który wręczył również statuetkę od Wójta Gminy Łoniów, Pana Szymona Kołacza), Pan Leszek Guzak i Pan Zbigniew Wiącek.

Miłym akcentem Jubileuszu było podziękowanie zasłużonemu druhowi Panu Józefowi Cebuli, za długoletnią służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan Józef Cebula otrzymał statuetkę św. Floriana.

Po części oficjalnej przyszła pora na poczęstunek i zabawę taneczną.

Comments are closed.