ARiMR – szkolenie dla rolników

BIURO POWIATOWE ARiMR

W STASZOWIE

Zaprasza na szkolenie

Dla rolników

Z zakresu:

Ułatwienia dla wnioskodawców w naborze

Modernizacja gospodarstw rolnych-obszary A,B,C

rozwój produkcji prosiąt – wysokość wsparcia do 900 tys. zł;

rozwój produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia do 500 tys. zł;

rozwój produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia do 500 tys. zł.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy do wysokości 300 tys. zł.

eWniosekPlus – aplikacja krok po kroku

przyjdź na szkolenie i wypełnij wniosek elektronicznie – pomożemy w obsłudze aplikacji.

Posadź las – weź pieniądze z PROW.

rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.

 

Będzie tez o Kołach Gospodyń Wiejskich a także

O planowanych naborach tzw. „młodego rolnika”

oraz o restrukturyzacji małych gospodarstw.

 

 

Termin szkolenia – 17 maj 2019 roku godz. 9.00

Miejsce szkolenia Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym

Comments are closed.