9,5 mln złotych dla Gminy Osiek.

W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się spotkanie zorganizowane przez wiceminister i poseł Annę Krupkę, podczas którego ogłoszono wyniki Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w województwie świętokrzyskim. Gminę Osiek reprezentował Burmistrz Rafał Łysiak.

Gmina Osiek otrzymała promesę w wysokości 9,5 mln złotych, która będzie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek. W wyniku tej inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby a także dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Osiek do wymagań i standardów Unii Europejskiej.

Przewidywany koszt inwestycji to 10 mln złotych, z czego udział własny gminy to 0,5 mln złotych.


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Comments are closed.