OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

dokument do pobraniaOBWIESZCZENIE

Comments are closed.