Bezpłatny wyjazd studyjny dla przedsiębiorców do Warszawy 14 – 15.06.2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany) do uczestnictwa w ostatnim wydarzeniu realizowanego projektu własnego w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.

Ostatnim elementem z cyklu wydarzeń realizowanych w ramach projektu operacji własnej LGD pt. „Integracja branż kluczowych na obszarze LGD – Dorzecze Wisły” będzie 2-dniowy wyjazd studyjny do Warszawy.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedsiębiorcy (lub ich przedstawiciele) działający w  branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, firm rozpoczynających swą działalność oraz chcących rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku branż kluczowych dla LGD.

Pierwszeństwo w zapisach na listę uczestników mają osoby, które brały udział w poprzednich wydarzeniach realizowanych w ramach projektu (np. szkolenia, spływ kajakowy).

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny (zapewniono: transport, nocleg, wyżywienie, bilety, ubezpieczenie NNW).

Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca 2019 r. (piątek – sobota).

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w siedzibie LGD – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 20.05.2019 r. do 03.06.2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Informacja o rekrutacji i zasadach udziału w wyjeździe studyjnym udzielana jest w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;

e-mailowo: biuro@dorzeczewisly.pl

telefonicznie pod nr: 15 8650 216.

Pełna treść ogłoszenia

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.