ĆWICZENIA RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania (9 maja 2022r.)

Urząd Miasta i Gminy w Osieku informuje, że w dniu 9 maja 2022 roku zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Trening będzie elementem ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-22 organizowanego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ramach treningu zostaną wyemitowane dwa sygnały: – ogłoszenie alarmu: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty; – odwołanie alarmu: sygnał akustyczny: sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
/-/ Rafał Łysiak

Comments are closed.