Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim strażakom z Gminy Osiek.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę.
Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.
Rafał Łysiak
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Arkadiusz Matusak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
florian

Comments are closed.