Ważny komunikat: Chemiczne odchwaszczanie torów kolejowych linii LHS

Odchwaszczanie torów kolejowych linii szerokotorowej

PKP LHS sp. z o.o. w  Zamościu Sekcja Drogowa Wola Baranowska informuje o planowanym chemicznym odchwaszczaniu torów kolejowych linii szerokotorowej na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska na odcinku od km 137.400 mijanka Huta Deręgowska do km 274.400 stacja Gołuchów linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.

Zabieg odchwaszczania przeprowadzony będzie w maju 2022r. zgodnie z załączonym harmonogramem i polegał będzie na opryskiwaniu torowiska szerokości pasa 5,00 mb przy użyciu opryskiwacza spalinowego zamontowanego na drezynie motorowej – środkiem chemicznym chwastobójczym typu Kosmik 360 SL według załączonego harmonogramu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zaniechanie prac polowych na terenach przyległych do torowiska, a także zaniechanie wypasu zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska w okresie karencji zastosowanego środka.

dokument do pobraniaHarmonogram chemicznego odchwaszczania torów LHS

Comments are closed.