Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Urząd Miasta i Gminy przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej sieci wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków (POŚ).

W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej proszeni są o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku w wersji elektronicznej bądź papierowej do 30 czerwca 2023r.

Nieruchomości dla których nie zostaną złożone informacje będą kontrolowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

dokument do pobraniaAnkieta 1

dokument do pobraniaAnkieta 2

dokument do pobraniaLista podmiotów

Comments are closed.