Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2023 roku

dokument do pobraniaFORMULARZ OFERTY

dokument do pobrania
Zaproszenie do skladania ofert azbest

Comments are closed.