Gmina Osiek pozyskała dofinansowanie w wysokości 210 000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udział w realizacji projektu mogą wziąć osoby (właściciele gospodarstw rolnych), którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowanie na zadania związane z wymianą pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach niemieszkalnych (wykorzystywanych do działalności rolniczej np. gospodarczych lub/i inwentarskich) i zakończyli realizację projektu.
O terminie naboru wniosków dla mieszkańców będziemy wkrótce informować.

Comments are closed.