Oświadczenie w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział Cywilny z dnia 29 marca 2024 r. Sygn. akt. I Ns 167/24.

Oświadczenie w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział Cywilny z dnia 29 marca 2024 r. Sygn. akt. I Ns 167/24.

„Przepraszam Pana radnego Piotra Barana za to, że na Sesji Rady Miejskiej w Osieku w dniu 19 marca 2024 r. przekazałem niepotwierdzoną informację, że radny wykorzystuje dostęp do Internetu w urządzeniu służbowym do celów prywatnych niezwiązanych z pełnioną funkcją i naraża Urząd Miasta i Gminy w Osieku na koszty. Arkadiusz Matusak.”

Comments are closed.