I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W piątek 7 czerwca na sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Osieku spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Osieku.

Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni nie tylko przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz serdeczne gratulacje, przekazane przez Magdalenę Marynowską, Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, ale także złożyli ślubowanie i wybrali ze swojego grona prezydium.
Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku, Piotr Baran.
W tajnym głosowaniu młodzi zadecydowali, że funkcję Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Osieku powierzą Nadii Okoń, uczennicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Była to pierwsza wiążąca decyzja młodej rady. Kolejnymi punktami programu były wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Osieku, którymi zostały Maja Pęś z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli i Gabriela Ciepiela z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, a także wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Osieku, którym została Maria Wilk z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.
Ostatnim punktem programu I Sesji było zarekomendowanie Radzie Miejskiej w Osieku przez Młodzieżową Radę Miejską w Osieku kandydata na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Osieku. Taką rekomendację otrzymała Katarzyna Kunowska z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.
Młodzieżowa Rada Miejska w Osieku liczy 15 osób i składa się z przedstawicieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie gminy Osiek.
Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
Młodzi radni będą między innymi opiniować sprawy dotyczące młodzieży na wniosek organów administracji samorządowej Miasta i Gminy Osiek poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk. Ponadto zajmą także swoje stanowiska w sprawach działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

Comments are closed.