Informacja

Urząd Miasta i Gminy w Osieku informuje, iż Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok należy przesyłać bezpośrednio na adres:Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Baćkowice 86
27-552 Baćkowice

Comments are closed.