Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Najprostsza recepta na dobrą pracę – kwalifikacje i doświadczenie w zawodzie poszukiwanym przez pracodawców! Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w najbliższym czasie udostępni kolejną transzę ciekawych projektów POWER, a w nich – m.in. wysokiej jakości kursy i szkolenia zawodowe połączone ze stażami u pracodawców. Skorzysta z nich co najmniej 766 osób z województwa świętokrzyskiego, przed trzydziestką – biernych zawodowo, niezarejestrowanych jako bezrobotne.

80% miejsc w projektach zarezerwowano dla osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19! Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Dane kontaktowe realizatorów projektów, terminy naborów i warunki uczestnictwa znajdują się pod linkiem na stronie:

http://power.wup.kielce.pl/images/POWER_szkolenia2021_2.pdf

Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym także niezarejestrowanych w urzędzie pracy), która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście na rynek pracy i utrzymanie się na nim.logo

 

Comments are closed.