Informacja

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990z późn. zm )

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Informuje, że dnia 29 października 2021r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek oraz w miejscowości Osiek celem podania do publicznej wiadomości.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej: www.gmina-osiek.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osiek.iap.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.

dokument do pobraniaWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Comments are closed.