INFORMACJA

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Materiały

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_rys.prognozy_ponowne wyłożenie

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_tekst prognozy_ponowne wyłożenie

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_ustalenia planu_ponowne wyłożenie

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_zał.nr 1.rys.planu_ponowne wyłożenie

Comments are closed.