Informacja

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2234 oraz 2022 r. poz. 583 i 655) wydał Zarządzenia:

  • nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarz. Nr 389 CHARLIE-CRP-1 Zarz. nr 388 BRAVO-1

Comments are closed.