Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Materiały

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. – Materiały

Pliskowola_mpzp _ustalenia planu_wyłożenie.12.2022.pdf

Pliskowola_mpzp_rys.planu_zał1_wyłożenie.pdf

Pliskowola_mpzp_rys.prognozy_relacje_wyłożenie.pdf

Pliskowola_mpzp_rys.prognozy_wyłożenie.pdf

Pliskowola_mpzp_tekst prognozy_wyłożenie_12.2022.pdf

Comments are closed.