Informacja

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w roku 2023.

Comments are closed.