Zarządzenie Nr 11/23

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności w roku 2023

Comments are closed.