Zarządzenie Nr 12/23

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizczynej w roku 2023

Comments are closed.